HVAC

Besturingspanelen vormen een belangrijk onderdeel van uw installaties en machines. V en M bv heeft ruime ervaring met de bekende regelfabricaten. Het optimaal functioneren is essentieel om het grootst mogelijk rendement uit uw processen te halen en storingen in het proces te voorkomen.  Onze ervaren specialisten zien dan ook elke opdracht als regelrechte uitdaging. Kwalitatief hoogwaardig maatwerk, daar gaat het om. Dat geldt voor een enkel paneel, maar ook voor seriematige bouw of voor complexe panelen. Om kwaliteit te kunnen garanderen worden al onze panelen voor levering volgens de laatst geldende normen getest en voorzien van een testrapport.