Projectaanpak

Aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens worden de ontwerpschema’s  door V en M bv vervaardigd. Na controle van de ontwerpschema’s door de engineer worden deze schema’s ter goedkeuring naar de opdrachtgever verstuurd. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt aan de hand van deze schema’s het schakelpaneel geproduceerd.

Nadat de schakelpanelen zijn geproduceerd en getest gaan de schema’s terug naar de engineer. Van deze schema’s met eventuele aantekeningen wordt een productieset gemaakt. De opdrachtgever ontvangt één productieset, één set blijft bij V en M bv en één set wordt met het regelpaneel meegeleverd alsmede het testrapport.

Na inbedrijfstelling wordt aan de hand van de door de opdrachtgever geleverde revisiegegevens door V en M bv een complete set revisieschema’s vervaardigd en verstuurd naar de opdrachtgever.