Referentie projecten

16.08.2010

Drijvende metrobuis - Rotterdam

Met het oog op de komst van Randstadrail wordt het metrostation verbouwd van een tweesporig station naar een passagierstunnel met drie sporen. Een kunstmatige verlaging van het grondwater op een groot aantal plaatsen is onontkoombaar. Het onttrekken van grondwater aan de omgeving kan schade veroorzaken aan de funderingen van dit gebouw en de daaronder gesitueerde metrobuis. Om de effecten van de grondwaterverlaging te elimineren heeft V en M bv in samenwerking met Forteck Energiesystemen in opdracht van Gemeentewerken Rotterdam een ingenieus infiltratiesysteem aangelegd.  Het infiltratiesysteem bestaat uit twee series van vijf injectiepunten, die door de wand aan de metrobuis zijn aangebracht. Zodra de metrobuis onder een bepaald niveau van waterdruk komt, wordt water geïnjecteerd. De injectiepunten werken volledig automatisch en onafhankelijk van elkaar.  Dit state-of-art infiltratiesysteem wordt aangestuurd met behulp van een Priva besturingssysteem, waarbij gedeeltelijk gebruik is gemaakt van bestaande modulen voor andere koude- en warmteopslag. De software is op maat ontwikkeld.

Terug

Drijvende metrobuis - Rotterdam

Opdracht

Ingenieus infiltratiesysteem aangelegd

Opdrachtgever

Gemeentewerken Rotterdam