Projectaanpak

Aan de hand van de gegevens van de klant (het bestek) zal V en M bv starten met de voorbereidingen van de werkzaamheden; er wordt een regeltechnische omschrijving (RTO) opgezet en een netwerktopologie gemaakt.
Dit wordt met de klant besproken en zal na eventuele aanpassingen goedgekeurd worden door de klant.

Hierna volgt de productie van de software. Voordat de inbedrijfstelling plaatsvindt, zal de software eerst intern, eventueel in het bijzijn van u, de klant, getest worden. Indien gewenst, zal ook de opbouw van het gebouwbeheersysteem besproken kunnen worden.

Daarna vindt de definitieve inbedrijfstelling plaats. Er wordt een kop-staarttest gedaan en het systeem wordt
naar wens ingeregeld.

Na het in bedrijf stellen zal er regelmatig verbinding worden gemaakt, om gedurende de garantieperiode het systeem te preciseren. Natuurlijk is het ook mogelijk om na de garantieperiode het onderhoud door V en M bv
te laten verzorgen.

 

priva   belparts          Trend